Rosetta. Tải ứng dụng (Windows)

Click (chọn, nhấp chuột) đường dẫn ngôn ngữ phía dưới để tải về máy tính của bạn. Phụ thuộc vào đường truyền internet, có thể mất 30 phút (hoặc lâu hơn)  để hoàn thành việc tải bộ cài đặt Chương trình Rosetta Stone.