Rosetta Stone trên Windows

Đầy đủ 5 level
Chương trình bản quyền
Học đủ 4 kỹ năng
Phương pháp học ưu việt

Một số gói học khác:

Bạn muốn học 1 ngôn ngữ trên iPhone, iPad, Macbook, Android?
Hỗ trợ các thiết bị: iPhone, iPad, Macbook, Android (điện thoại, máy tính bảng).
Xem gói học 1 ngôn ngữ
Bạn muốn học nhiều ngôn ngữ?
Hỗ trợ mọi thiết bị: iPhone, iPad, Macbook, Android (điện thoại, máy tính bảng) và máy tính Windows.
Xem gói nhiều ngôn ngữ
(1) Macbook yêu cầu chạy macOS phiên bản 10.14 trở lên.
(2) Hỗ trợ thiết bị chạy Android từ 4.2 trở lên, như: Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Xperia, Nokia, LG, OnePlus, Motorona, HTC, Asus, Lenovo,… và các hãng khác.
(3) Hỗ trợ máy tính, laptop chạy Windows 7, 8, 10, 11.
Main Menu
Giỏ hàng(0)

No products in the cart. No products in the cart.