Chương trình học của Rosetta Stone gồm 5 level:

Level 1: Unit 1 → 4
Tất cả các ngôn ngữ

Danh sách chủ đề lớn gồm:

Level 2: Unit 5 → 8
Tất cả các ngôn ngữ

Danh sách chủ đề lớn gồm:

Level 3: Unit 9 → 12
Tất cả các ngôn ngữ

Danh sách chủ đề lớn gồm:

Level 4: Unit 13 → 16
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung.

Danh sách chủ đề lớn gồm:

Level 5: Unit 17 → 20
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung.

Danh sách chủ đề lớn gồm:

Giỏ hàng(0)

Giỏ hàng đang trống. Giỏ hàng đang trống.

Main Menu